Historie

Historie

Ves Štěpánov byla pravděpodobně založena vilémovským klášterem. Po jeho rozvrácení husity v roce 1421 ji pak získali Trčkové z Lípy. Štěpánov se v pramenech uvádí poprvé v roce 1556, kdy jej od Viléma Trčky koupil Jan z Předboře a připojil jej ke studeneckému statku. V roce 1581 zdědil ves Janův synovec Aleš Předbořský z Předboře, který dal na místě dnešního zámku postavit tvrz.

Po Alšově smrti držel Štěpánov od roku 1615 Adam starší Předbořský z Předboře. Protože se však zúčastnil stavovského povstání v letech 1618–1620, byl jeho statek (vsi Malochyně, Hařilova Lhota a poprvé uváděná tvrz ve Štěpánově) přeměněn roku 1623 v manství. Adamův syn Aleš Předbořský před odchodem svého otce do exilu postoupil v roce 1628 rodový Štěpánovský statek s tvrzí poškozenou požárem svému strýci Albrechtu Hylebrantovi Lukavskému z Lukavice.

Po požáru před rokem 1650 byla Štěpánovská tvrz Albrechtem Lukavským opět obnovena. V roce 1650 byl statek i se vsí Štěpánov, zpustlou v roce 1626, připojen ke studeneckému panství.
Osada Štěpánov byla obnovena v roce 1699, kdy se zároveň osamostatnil štěpánovský statek a kdy jej získal Augustin Voračický z Paběnic. V roce 1708 koupil statek Rudolf Haugvic z Biskupic. Za jeho nástupce Jana Haugvice se v roce 1740 v písemných pramenech tvrz připomíná naposledy.

V roce 1744 koupil Štěpánovský statek s pěti vesnicemi Jan Václav Leveneur z Grunvaldu. Zřejmě až v druhé polovině 18. století dali Leveneurové starou tvrz zbořit a na jejím místě postavit jednopatrový dvoukřídlý pozdně barokní zámek s věžičkou a kaplí Panny Marie.

V roce 1853 koupil štěpánovský zámek od posledního člena rodu Leveneurů Antonína Víta František Siegmund, který nechal dostavět nové části podle projektu chrudimského městského stavitele Františka Schmoranze, autora neogotické přestavby zámku Žleby. V obou křídlech zahradního průčelí bylo v roce 1858 na místě původních dřevěných pavlačí dostavěno patro. V severozápadním křídle bylo v této nové části zřízeno schodiště a přístavbou v jihovýchodním křídle byl zámek rozšířen o novou místnost.

K poslední významné přestavbě došlo v roce 1936. Vznikla velká vstupní hala na výšku obou podlaží, na jihovýchodní stěně přibyl dlouhý stylový balkon a byla zvětšena okna. V suterénu domu bylo vybudováno rozsáhlé technické zázemí.

V roce 1948 byl zámek znárodněn, předán do užívání zemědělského učiliště a později používán jako internát stavebního středního odborného učiliště. Po vrácení do majetku původního majitele v roce 1993 prošel zámek v letech 1997–2001 rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době lze prostory zámku a jeho okolí využít pro řadu příležitostí.

V prvním patře byly vybudovány prostorné apartmány, které nabízejí stylové zámecké ubytování až pro 14 osob. Další pokoje s 12 lůžky jsou k dispozici v samostatném domku nad zahradou. V historickém skleníku byl vybudován krytý bazén. Reprezentativní prostory zámku jsou vhodné pro pořádání svateb, firemních akcí a dalších společenských událostí.

Zámecký park, zahrada, lesy a okolí jsou oázou klidu a jsou hostům plně k dispozici pro vycházky, cyklistické výlety či rybaření.