Počátky historie zámku…

Ves Štěpánov byla pravděpodobně založena vilémovským klášterem. Po jeho rozvrácení husity v roce 1421 ji pak získali Trčkové z Lípy. Štěpánov se v pramenech uvádí poprvé v roce 1556, kdy jej od Viléma Trčky koupil Jan z Předboře a připojil jej ke studeneckému statku. V roce 1581 zdědil ves Janův synovec Aleš Předbořský z Předboře, který dal na místě dnešního zámku postavit tvrz.

Více se dozvíte v sekci historie.